ΠΡΟΛΗΨΗ

«Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν»

Ιπποκράτης

Πρόληψη

Πρόληψη είναι η προσπάθεια που γίνεται για να προλάβουμε και να αποτρέψουμε κάποιες αρνητικές ή ανεπιθύμητες καταστάσεις ή συνέπειες. Είναι η δημιουργία ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής. Η σύγχρονη άποψη για την Πρόληψη υποστηρίζει ότι πρόκειται για πολυδιάστατη έννοια που χρειάζεται παρέμβαση σε πολλά επίπεδα (πολιτικό, κοινωνικό, οικογενειακό, προσωπικό) και προϋποθέτει μελέτη, ανάλυση αιτιών, καθορισμό στόχων και οργάνωση.

Η «ΣΥΝΟΧΗ» μη έχοντας τη δυνατότητα να παρέμβει σε όλα τα παραπάνω επίπεδα, περιορίζεται στο κομμάτι άτομο και οικογένεια. Στόχος των παρεμβάσεων Πρόληψης της «ΣΥΝΟΧΗΣ» είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων (νεαρών και ενηλίκων) με την προαγωγή της κοινωνικής και ψυχικής τους υγείας. Οι υπηρεσίες που υπηρετούν αυτό το στόχο είναι οι εξής :

  • Οργάνωση και πραγματοποίηση Σχολών Γονέων, σε συνεργασία με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων Δημοτικών και Γυμνασίων ή αυτόνομα. Η θεματολογία κυρίως άπτεται της φάσης της εφηβείας, αλλά βάσει των αναγκών που προκύπτουν, υπάρχει η δυνατότητα και διαφοροποίησής της. Ο τρόπος διεξαγωγής της κάθε συνεδρίας απαρτίζεται από δύο μέρη. Αρχικά υπάρχει ένα βιωματικό κομμάτι, το οποίο δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν και στη συνέχεια υπάρχει ένα θεωρητικό κομμάτι, το οποίο πλαισιώνει το θέμα που δουλεύεται κάθε φορά.
  • Οργάνωση και πραγματοποίηση βραχύχρονης διάρκειας ομάδων για εφήβους. Με βάση τα αιτήματα που υπάρχουν από τις ατομικές συνεδρίες Συμβουλευτικής των εφήβων, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτούς σε βιωματικές ομάδες προσωπικής ανάπτυξης. Οι ομάδες έχουν εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Εκπαιδευτικό με την έννοια ότι δίνεται έμφαση στην ευκαιρία μάθησης και απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων, τη διαμόρφωση στάσεων, πεποιθήσεων και αξιών ζωής, καθώς και την ανάπτυξη ικανοτήτων. που θα τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται καλύτερα τις δυσκολίες της εφηβικής και κατ’ επέκταση της ενήλικης ζωής. Συμβουλευτικό με την έννοια ότι οι έφηβοι έχουν τη δυνατότητα να φέρουν στην ομάδα προσωπικά και οικογενειακά ζητήματα που τους απασχολούν.
  • Λειτουργία σταθερών ομάδων ενηλίκων, που στόχο έχουν την προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη των συμμετεχόντων, σε ρόλους περισσότερο λειτουργικούς για τους ίδιους και τον περίγυρώ τους. Στις συναντήσεις αυτές χρησιμοποιούνται βιωματικές ασκήσεις και ψυχοδραματικές τεχνικές, οι οποίες συμβάλλουν στην απελευθέρωση του αυθορμητισμού και την ανάδυση της δημιουργικότητας. Όσο αναπτύσσονται αυτά τα δύο, αυθορμητισμός και δημιουργικότητα, τόσο δεν υπάρχει χώρος για την εμφάνιση δυσλειτουργιών και ψυχοπαθολογίας.