ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Στο ξεκίνημά της η «ΣΥΝΟΧΗ» είναι στελεχωμένη με Κοινωνική Λειτουργό, που με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις –θεωρητικές και εφαρμοσμένες-  ασχολείται με τη συμβουλευτική υποστήριξη ατόμων, ομάδων, οικογενειών. Επίσης, ένας ακόμη  στόχος είναι η πρόληψη μη εμφάνισης δυσλειτουργιών μέσα στο οικογενειακό σύστημα.

Η «ΣΥΝΟΧΗ» είναι δικτυωμένη με άλλους επιστημονικούς συνεργάτες και Δημόσιες υπηρεσίες ή Προγράμματα, ώστε να γίνονται άμεσα παραπομπές ατόμων ή οικογενειών που το αίτημά τους δεν άπτεται της αρμοδιότητας του χώρου.

Σε ένα βάθος χρόνου και βάσει των αναγκών που θα υπάρχουν, η «ΣΥΝΟΧΗ» θα διευρύνει την ομάδα προσωπικού με την προσθήκη και άλλων ειδικοτήτων.