ΓΟΝΕΙΣ

…Αν υπάρχουν φορές που προβληματίζεσαι για τον τρόπο που χειρίστηκες κάποιο θέμα με το παιδί σου…

…Αν αναρωτιέσαι για το «που πήγε» αυτό το ευαίσθητο και με καλούς τρόπους παιδί που εσύ ανέθρεψες…

…Αν «φοβάσαι» ότι χάθηκε ο σεβασμός και η σχέση εμπιστοσύνης που είχες με το παιδί σου…

…Προσέγγισε τη «ΣΥΝΟΧΗ» για να το διερευνήσουμε μαζί…

Ο καθένας από εμάς ως γονιός κουβαλάει τις δικές του «συναισθηματικές αποσκευές» από τα μικράτα του. Ο τρόπος που οι δικοί μας γονείς μας μεγάλωσαν, αναπόφευκτα προβάλλεται επάνω στα δικά μας παιδιά. Η σχέση που έχουμε αναπτύξει με τον/την σύντροφό μας, επίσης επηρεάζει πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντική, λοιπόν η δική μας αρχικά προσωπική βελτίωση και εξέλιξη. Δεν υπάρχουν τέλειοι γονείς.

«Τα παιδιά νοιάζονται για την αλήθεια και όχι για την τελειότητα»

Virginia Satir.

teenfull

Η «ΣΥΝΟΧΗ» παρέχει υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής Συμβουλευτικής σε γονείς που έχουν παιδιά κυρίως, στη φάση της προεφηβείας και εφηβείας, αλλά και μικρότερης ηλικίας. Μέσα από τη διαδικασία της Συμβουλευτικής επιτυγχάνονται οι παρακάτω στόχοι :

  • Συνειδητοποίηση της προσωπικής ευθύνης του γονέα για τη δυσκολία επικοινωνίας με το παιδί του.
  • Ενδυνάμωση του δικού του ρόλου ως πατέρας ή μητέρα και κατανόηση της σημαντικότητας της από κοινού αντιμετώπισης των θεμάτων και δυσκολιών της οικογένειάς του.
  • Βελτίωση των δυσλειτουργικών συμπεριφορών του και ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων στην επικοινωνία με το παιδί του.
  • Ανάπτυξη μεγαλύτερης ασφάλειας και δημιουργία καλύτερης σχέσης εμπιστοσύνης με την οικογένειά του.

Έμφαση δίδεται στην ομαδική συμβουλευτική, με τη λειτουργία σταθερών ομάδων στήριξης και την οργάνωση σχολών γονέων.