ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΧΡΗΣΙΜΑ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  1. Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού
  2. Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (www.arsis.gr)
  3.  Ψυχοδραματικό Κέντρο Ανάπτυξης της Προσωπικότητας (www.psychodrama.gr)
  4. ΑμΚΕ Εκπαίδευση για την δυναμική και τα δίκτυα των ανθρώπινων σχέσεων (www.allilepidrasis.gr)