Φιλοσοφία

Στην πολύ δύσκολη αυτή εποχή που ζούμε, στο έντονα μεταβαλλόμενο και ρευστό περιβάλλον, η κρίση οικονομική, ηθική και συναισθηματική έχει πλήξει την κοινωνία και τους πολίτες της, με αποτέλεσμα να υπάρχει επιτακτική η ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης.

Βασικός στόχος της «ΣΥΝΟΧΗΣ» είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε άτομα (νεαρά και ενήλικα), ομάδες και οικογένειες.

Οι υπηρεσίες είναι χαμηλού κόστους προκειμένου να είναι προσιτές σε κάθε κοινωνική ομάδα.

Έμφαση δίδεται στην ομαδική εργασία, που είναι πιο οικονομική, πιο ευχάριστη, αλλά ταυτόχρονα και πιο αποτελεσματική.