ΕΝΗΛΙΚΕΣ

young

Η «ΣΥΝΟΧΗ» προσφέρει ατομική και ομαδική Συμβουλευτική υποστήριξη σε ενήλικες, οι οποίοι είτε αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία – πρόβλημα  στη συγκεκριμένη φάση της ζωής τους, είτε έχουν ανάγκη εμβάθυνσης και αυτογνωσίας για την προαγωγή της ψυχικής τους υγείας. Θέματα που κυρίως αναδύονται και δουλεύονται στην Συμβουλευτική Ενηλίκων είναι τα εξής :

  • Δυσκολίες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις.
  • Χαμηλή αυτοεκτίμηση / αυτοεικόνα.
  • Προβληματισμός σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική ταυτότητα.
  • Συναισθηματικές δυσκολίες (άγχος, μοναξιά, μελαγχολία, έλλειψη νοήματος κ.ά.).
  • Δυσκολία διαχείρισης θυμού και απογοήτευσης.
  • Εργασιακά προβλήματα – σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης.
  • Σημαντικές αλλαγές και αποφάσεις ζωής (διαζύγιο, πένθος, σοβαρά προβλήματα υγείας κ.ά.).

Οι Ατομικές συναντήσεις πραγματοποιούνται με τη συχνότητα που το άτομο έχει ανάγκη και συμφωνούνται από κοινού. Υπάρχει η παρότρυνση ένταξης σε Ομαδική Συμβουλευτική Υποστήριξη, που είναι όμως στη διακριτική ευχέρεια του ατόμου να δεχτεί ή όχι. Η δύναμη της Ομάδας και η αποτελεσματικότητά της παραμένουν αδιαμφισβήτητα, δεν ταιριάζει όμως αυτός ο τρόπος παρέμβασης σε όλα τα άτομα και αυτό γίνεται σεβαστό από τη «ΣΥΝΟΧΗ».